Дэлхийд

Их Британи Евро бүст мөнгө төлөхгүй

Үйлчилгээний хамгийн өргөн хүрээтэй, маш олон бизнесийг хамардаг зочлолын (hospitality) салбар нь гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг.

Технологи

Snapchat 2.2 тэрбумын алдагдал хүлээжээ

Үйлчилгээний хамгийн өргөн хүрээтэй, маш олон бизнесийг хамардаг зочлолын (hospitality) салбар нь гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг.